Vi er en del av menti alliansen

Riktig kompetanse til rett tid

https://menti.no/

Menti er en allianse av økonomer, analytikere, advokater og bedriftsrådgivere som jobber sammen for å løse kunders små og store utfordringer.

Kommunikasjon og forståelse