[cs_element_section _id=»24″ ][cs_element_row _id=»25″ ][cs_element_column _id=»26″ ]

HR og lønn


Det er menneskene som skaper vedi i selskapet

Vi kan hjelpe til så din bedrift er oppdatert på endringer i lovverk, tariff og indre personalrutiner. Andre oppgaver vi kan bistå i er:

  • Utforming og håndtering av arbeidskontrakter, personalhåndbok og arbeidsreglement
  • Rådgivning om arbeidstid, lønn, pensjon og forsikringer
  • Rådgivning om permisjoner og sykefravær, permittering m.m.
  • Søknader og rapportering til NAV om sykefravær, permisjon, tilrettelegging m.m.
  • Rapportering til Arbeidstilsynet, arbeidsgiverkontroll og andre tilsynsmyndigheter

Vi kan være din HR-avdeling og ha ansvar for ulike drifts- og utviklingsprogrammer.

[/cs_element_column][cs_element_column _id=»30″ ]To ansatte i Vestmar Regnskap som ser på en iPad[/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][/cs_content]