Våre systemer


Hos Vestmar Regnskap jobber vi uavhengig av system.

Det betyr at vi jobber med det systemet din bedrift bruker i dag, eller vi kan anbefale et system tilpasset deres behov.

Vi tilbyr et utvalg nettbaserte løsninger innenfor analyse og rapportering som vil gi deg god og viktig styringsinformasjon når viktige beslutninger skal tas.

 

tripletex


Tripletex gjør hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter – i alle bransjer.                       

I utviklingen av Tripletex har fokuset vær å lage et mest mulig tilgjengelig, stabilt og brukervennlig økonomisystem. Fordelene med Tripletex er:

  • Tilgang overalt, både på PC og mobil
  • Enkle og delvis automatiserte prosesser for timeføring, reiseregning og utleggsføring
  • Automatiske betalingsløsninger – du kan føre og betale regninger i én operasjon
  • Elektronisk utsendelse av faktura og offentlige oppgaver
  • Effektiv elektronisk bilagsregistrering
  • Oversiktlig rapportering
  • Sømløs integrasjon mellom handlingene i systemene

Film Tripletex

tripletex logo
PowerOffice Go-logo

Poweroffice Go


Fremtidens regnskapssystem – i dag!

Med PowerOffice Go har du et komplett skybasert system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. Gjør deg klar for en helt ny opplevelse.

PowerOffice GO film

Agro Økonomi


Agro Økonomi er et av markedets mest effektive program for økonomistyring.

Et komplett og oversiktlig system med regnskap, faktura, lønn, årsoppgjør, selvangivelse og elektronisk innlevering til Altinn. Med Agro Økonomi kan du føre alt fra det helt enkle til det mest avanserte regnskap.

Agro Økonomi følger hele regnskapet fra bilagsføring til ferdig innlevert selvangivelse for alle selskapsformer. Til og med årsoppgjør til Brønnøysund er inkludert. Det er særlig godt egnet for bedrifter med flere typer virksomheter og har spesialrutiner for primærnæringer.

agro økonomi logo