Våre tjenester


Vi hjelper deg til et komplett og oversiktlig regnskap på moderne løsninger.

Vi har nettbaserte løsninger innenfor analyse og rapportering som vil gi deg god og viktig styringsinformasjon når viktige beslutninger skal fattes i bedriften.

 

Regnskap


Vi hjelper deg med et ajourført  og oversiktlig regnskap i våre nettbaserte økonomisystemer.

Vestmar regnskap er opptatt av effektiv drift av regnskap og økonomifunksjonen hos våre kunder. Et à jour ført regnskap gir viktig styringsinformasjon slik at riktige beslutninger kan fattes.

Vestmar regnskap dekker alle regnskapsbehovene du måtte ha. Og innehar spisskompetanse innenfor forskjellige fagområder og bransjer.

Vi har lang erfaring på skybaserte økonomisystemer og skreddersyr derfor den beste løsningen for deg og din bedrift.

Vårt mål er å gjøre hverdagen enklere for våre kunder.

Vi leverer deg det komplette årsregnskap, samt skattemelding, næringsoppgave og andre ligningsdokumenter.

Mobil som viser Tripletex i bruk, ved hjelp av Vestmar Regnskap
Rådgivere og regnskapsførere fra Vestmar Regnskap som har møte

Rådgivning


Riktig kompetanse til rett tid.

Bedriftsutvikling og økonomisk rådgivning er viktige områder i en hver bedrift, men ikke naturlig for alle selskaper.

  • Controller: Analyse og verdiskapning
  • Sparringspartner i endring og vekst

Vi er til for å hjelpe våre kunder! med å løfte blikket, avdekke muligheter, og skape verdi for fremtiden.

HR og lønn


Det er menneskene som skaper vedi i selskapet

Vi kan hjelpe til så din bedrift er oppdatert på endringer i lovverk, tariff og indre personalrutiner. Andre oppgaver vi kan bistå i er:

  • Utforming og håndtering av arbeidskontrakter, personalhåndbok og arbeidsreglement
  • Rådgivning om arbeidstid, lønn, pensjon og forsikringer
  • Rådgivning om permisjoner og sykefravær, permittering m.m.
  • Søknader og rapportering til NAV om sykefravær, permisjon, tilrettelegging m.m.
  • Rapportering til Arbeidstilsynet, arbeidsgiverkontroll og andre tilsynsmyndigheter

Vi kan være din HR-avdeling og ha ansvar for ulike drifts- og utviklingsprogrammer.

To ansatte i Vestmar Regnskap som ser på en iPad