Bransjer


Vi har kompetansen og erfaringen som skal til for å jobbe med et vidt spekter av bransjer.

Noen av oss dykker dypt ned og er spesialister i noen sektorer. Andre har den brede oversikten og kjenner til de utfordringene som må løses for å få hverdagen til å gå opp uansett hvilken bransje du tilhører.

 

Eiendom


Vi har i dag store kunder innenfor bolig, hytteutvikling og næringseiendom. I tillegg er vi tett på når nye oppføringer skjer, og har gode løsninger på drift og vedlikehold.

  • Noen av våre regnskapsførere har spisskompetanse på eiendom og kan gi deg viktig informasjon
  • Oversiktlige og ajourførte prosjektregnskaper er viktig for å lykkes med regnskapet.
  • Vi har lang erfaring i å jobbe på de beste systemene som er skreddersydde til eiendomsforvaltere.

Selv de mest avansert programmer trenger gode regnskapsførere som kan utvikle seg sammen med deg.

Ta kontakt med oss
3D-tegning av et større næringslokale
Hvit Helsebuss med personer foran

Transport


Norsk transportbransje er i kontinuerlig endring.

Vi er med på de!

  • Vi har fulgt flere selskap gjennom store omstillinger og er en sentral økonomipartner når fremtidens løsninger skal stakes ut.
  • Vi fører regnskap for busselskaper, turselskaper, godsselskaper, varetransport og spesialtransport i tillegg til verksteder.

Ny teknologi og nye innovative løsninger er nødvendig for å lykkes med omstilling. Vi er godt rustet til å være med på å finne økt verdiskapning og produktivitet for transportbransjen.

Ta kontakt med oss

Industri

Vi tilbyr din bedrift kontroller, lønn og HR tjenester.

Vår jobb er å legge til rette for at du i din virksomhet kan foreta riktige beslutninger ut fra et ajourført regnskap og godt utarbeidede prognoser.

Vårt ønske er å være din økonomipartner – i tykt og tynt, og hjelpe deg som innovatør i virkemiddelapparatet.

Vi benytter den siste teknologi innenfor prosjektstyring, regnskap og rapportering og har god kompetanse innenfor området. Våre løsninger har åpent API for applikasjoner som ønskes knyttet til regnskapet.


Ta kontakt med oss
Dame som kikker i mikroskop

Landbruk

Med 40 års erfaring og over 100 gårdsregnskap er vi spesialister på landbruk.

  • I en kompleks og hektisk hverdag er vår rolle å hjelpe bonden til å ta bedre beslutninger.
  • Vi er eksperter på regnskapsprogram som er skreddersydd for landbruksbransjen.

Vår jobb er å legge til rette for at bonden kan fortsette med sitt viktige for norske forbrukere, industri og samfunnsliv. Være en økonomipartner – i tykt og tynt.


Ta kontakt med oss
Kyr som beiter og ser mot kamera