Bransjer


Vi har kompetansen og erfaringen som skal til for å jobbe med et vidt spekter av bransjer.

Noen av oss dykker dypt ned og er spesialister i noen sektorer. Andre har den brede oversikten og kjenner til de utfordringene som må løses for å få hverdagen til å gå opp uansett hvilken bransje du tilhører.

 

Eiendom


Vi har i dag store kunder innenfor bolig, hytteutvikling og næringseiendom. I tillegg er vi tett på når nye oppføringer skjer, og har gode løsninger på drift og vedlikehold.

  • Noen av våre regnskapsførere har spisskompetanse på eiendom og kan gi deg viktig informasjon
  • Oversiktlige og ajourførte prosjektregnskaper er viktig for å lykkes med regnskapet.
  • Vi har lang erfaring i å jobbe på de beste systemene som er skreddersydde til eiendomsforvaltere.

Selv de mest avansert programmer trenger gode regnskapsførere som kan utvikle seg sammen med deg.

Ta kontakt med oss

Transport


Norsk transportbransje er i kontinuerlig endring. Vi er med på de!

  • Vi har fulgt flere selskap gjennom store omstillinger og er en sentral økonomipartner når fremtidens løsninger skal stakes ut.
  • Vi fører regnskap for busselskaper, turselskaper, godsselskaper, varetransport og spesialtransport i tillegg til verksteder.

Ny teknologi og nye innovative løsninger er nødvendig for å lykkes med omstilling. Vi er godt rustet til å være med på å finne økt verdiskapning og produktivitet for transportbransjen.

Ta kontakt med oss

Landbruk


Med 40 års erfaring og 100 gårdsregnskap er vi spesialister på landbruk.

  • I en komplekse og hektisk hverdag er vår rolle å hjelpe bonden til å ta bedre beslutninger.
  • Vi er eksperter på regnskapsprogram som er skreddersydd for landbruksbransjen.

Vår jobb er å legge til rette for at den norske bonden kan fortsette med sitt viktige arbeid for norske forbrukere, industri og samfunnsliv. Være en økonomipartner – i tykt og tynt.

Ta kontakt med oss